blog

Budaházy Edda – Rád is szükség van! | A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom

Avagy a nemzeti szülőgépek

Budaházy Edda – Rád is szükség van! | A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom
A kép forrása: Alfahir.hu

Nevezett Budaházy Edda, a meglehetősen ismert Budaházy György leánytestvére a közelmúltban egy videóüzenetet publikált a hálón. Egy olyan érvet próbált sugalmazni amelyet gyakran hallani a nemzetiek ajkáról. Arra igyekezett buzdítani a fiatalokat, honleányainkat és fiainkat, hogy igyekezzenek a lehető legtöbb gyermeket vállalni a nemzet megmaradásának érdekében, illetve a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának okán. Gondoltam én is elmondom a magamét hisz minket folyamatosan ez irányba  igyekeznek kényszeríteni a feleségemmel, akivel fiatal korunk ellenére egy évtizede vagyunk már párban. Alig egynéhány napja győzködött ugyanígy egy ismerős,  egy szép korú festőnő és építész. Annak előtte egy hajdan volt nagytiszteletű középiskolai magyartanárom (kivel ma is baráti kapcsolatot ápolok), hogy nekünk, mint ifjú értelmiségieknek amolyan megszentelt kötelességünk magunkra kényszeríteni a gyermekáldást. Szerintük bizonyos szempontokból előnyös génkészletünkkel és átadható nevelési mintáinkkal hozzá kell járulnunk az össztársadalom intellektuális nívójához. Ez egy részről felettébb imponáló, még az esetben is, ha annál több alázat szorult belénk, hogy ilyen nagyra tartsuk magunkat. Másrészről, ezen logika mentén legalább hetente kétszer megkérdi valaki mikor lesz már gyermeketek, hisz kell a nemzetnek, a következőt szokásom felelni. Minekünk lehet nem lesz, de kérlek ne kockáztassuk a jövőt, vállalj be helyettünk is ötöt. Kérlek! A magunk részét majd meglátjuk. Persze ez még nem érv semmi mellet vagy ellen. Csak incselkedés. Mindösszesen szolidan kifejezve, nagyon irritáló, hogy olyan személyek igyekeznek rendelkezni a testünkkel, lelki és anyagi erőforrásainkkal akik: maguk sem bírnak utóddal, netán felelőtlen életvitelt élnek. Más esetekben pedig nincs is olyan elmélyült kapcsolat közöttünk amely alapot adhatna ilyen felszólításokra.

Az én nyugdíjam aztán nem a maga gyermeke fizeti majd meg!

Először is Edda kérem, ha stilisztikai okokból megszólíthatom és megidézhetem Önt a többi nagytiszteletű olvasóm körébe… Azzal hozakodik elő miszerint micsoda szemtelenség, hogy többe közt az én nyugdíjamat majd az önök nagytiszteletű utódainak kell megfizeti. A valóság az pediglen, hogy a nyugdíjamat magam fizetem meg a munkával eltöltött éveim alatt. Nem rabosított bűnelkövető vagyok akinek költségeit az adófizetők állják, hanem köznapi, tisztességben dolgozó és apránként megvénülő honpolgár.

Beleerőszakoljuk a nőbe a magzatot?

Azt a hangoztatott féligazságot miszerint a testünkkel és szellemünkkel nekünk kell rendelkezni kissé félve említem.  Picit demagóg… Ugyanis ez egy függéseken és kicsinyes uralkodásom alapuló világ. Tevékenykednünk kell ételünkért, megbecsülésünkét és megannyi mindenért. Aztán még itt vannak gazdag és szerényebb sorú élősködőink is, kik megnehezítik a tisztes ember mindennapjait. (Értem ezalatt a gazdasági bűnözőket és bizonyos népcsoportok delikvenseit.) Ez egy hosszan taglalható lista. Mégis mindenki míg hordja ezt a porhüvelyt, had döntse el maga miszerint: terhes akar-e lenni vagy áldott állapotba kerülne. Ugyanis a két szó a gyakorlatban ugyanazt a biológiai folyamatot hivatott kifejezni, mégis számunkra mögötte a jelentése egészen más. Nemde?

Főként a sötétek kapartatnak…

Abortusz dolgában csak annyit, hogy szégyenletes dolog, hogy még ma is tömegével vannak idióták akik nem tudnak gumit, pesszáriumot, fogamzásgátlót, sőt netán esemény utáni tablettát bevenni. Akinek még ezek után is kapartatnia “kell” (és nem ébred fel benne a megtartás iránti vágy) az életképtelen. Magam sem engedném neki a megszakítást. Mindazonáltal életet sem bíznék rá. A porontyról az államnak, majd nevelő szülőknek kellene gondoskodnia igazi családnak. Ehhez viszont elengedhetetlen volna egy rendes szociális háló.

Az abortálás tilalma alól két kivételt engedélyeznék. Azt a forgatókönyvet amikor az érintettetek védekeztek a nemkínt terhesség ellen, mégis beleestek a nagyon kicsi hibaszázalékba és a módszer cserbenhagyta őket. Avagy erőszak setében.  Az utóbbi körülmények során megvalósuló terhességek esetében természetesen engedni kell.

A kivándorló magyar hazaáruló?

A külföldön dolgozásról pedig a következőt. Senkitől nem várhatjuk el, hogy beáldozza az álmait, szerényebben, netán a létminimum alatt éljen abban az esetben, ha Ő igyekezik megtenni a magáét egy jobb jelen és egy szebb jövő érdekében. Aki nem leli itt a számításait az nem jókedvében kerekedik fel. Elég teher neki, hogy tovább kell állnia, nem gondolom, hogy a mi feladatunk még vádakkal illetni volna őket. Inkább vigyázza mindet az Isten és adja meg annak a napját amikor majd visszatérnek közénk. A főként a radikális oldal által felkarolt amúgy méltán nagyra tartott költőnk Wass Albert is Amerikában, Floridában hunyt el. Persze vannak kalandorok is, de ők és a kényszerkivándorlók külön rege.

Több kárt okozott, mint hasznot

Lezárásul Edda, szerencsésebben járt volna amennyiben nem vádakat és szitkokat vet. Azon esetben, ha szemrehányás nélkül vázolta volna azt ami amúgy tény, miszerint a magyar fogy, (bár a föld még ma is túlnépesedik) több halló fülre találhatott volna és fundamentumában igazságot tartalmazó mondanivalóját nem övezné ekkora ellenszenv. A magvető példázata azt fejti ki miszerint a megfelelő talajba és megfelelő körülmények közé vetett mag és ige gyökeret vet és megmarad. Azonban kitér a rosszul végzett vetésre is. Mikor az út mellé és a kövek közé hintenek magvakat és megsüti azokat a nap, esetleg feleszik a madarak. Egyrészről most ezt követte el. Másrészt rossz magvakat vetett, modorában hibásakat, nagyobb kárt téve ügyének mint szolgálatot. Persze az sem volna egy rossz megközelítés amennyiben a mennyiség helyett a minőségre igyekeznénk törekedni. Bocsánat de ostoba és alantas ember így is van tömegével.

Tagged , , , , , , ,

About Vörös Zoltán Hero

Szólj hozzá!

avatar
  Subscribe  
Visszajelzés